Eğitim

Eğitim

Maddi imkânsızlıklar, altyapı yetersizliği, misyonerlik faaliyetleri, eğitimsizlik… tüm bunlar yoksul ülkelerdeki insanların hayatını ve geleceğini olumsuz etkilemekle kalmıyor, bu insanları uluslararası güçlerin insanlık dışı sömürülerine de maruz bırakıyor. Savaş ve krizler ise bu sömürüye hizmet ediyor. Uluslararası güçlerin milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine, binlerce çocuğun yetim kalmasına sebep olduğu Irak işgali sonrası ortaya çıkan terör, eğitimsiz kalan nesilleri kullanarak Ortadoğu’yu tam bir ateş çemberine çevirmiş durumda. Bitmek bilmeyen Suriye Savaşı ise geleceğin muhtemel sorunları için aday.

 

Eğitimin sekteye uğradığı, imkânların ihtiyacı karşılayamadığı bölgelerde okul, medrese, enstitü gibi eğitim kurumlarının inşa ve tamir edilmesi, araç-gereç yönünden desteklenmesi, kriz bölgelerindeki öğrencilerin Türkiye’de veya başka ülkelerde eğitim almalarının sağlanması ve eğitimciler için mesleki gelişim programlarının hazırlanması için çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca yabancı kültürlerin olumsuz etkilediği ve yoğun misyonerlik faaliyetlerine maruz kalan bölgelerde Müslümanların ihtiyaç duyduğu kültürel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Destek bekleyen bölgeler için yazılı ve görsel materyallerin temin edilmesi, kültür merkezleri kurulması, ibadethane inşası, mesleki kursların düzenlenmesi, ilmi eserlerin tercüme edilmesi, yayın organlarının kurulması gibi faaliyetler yürütüyoruz.

Dervişan Vakfı'nın 20 ülkede açtığı 44 okulu bulunuyor.

Bağış yapmak istiyorum

 

Geleceğe Yatırım: Dervişan Vakfı’nın İlim Yuvaları

Dervişan Vakfı yetimhaneleri yetimlerin barındığı yapılar olmanın ötesinde bir vazife görüyor. Çoğu zaman stratejik öneme sahip yetimhaneler bölgenin gerektirdiği şartlar doğrultusunda inşa ediliyor. Müslümanların baskı gördüğü Patani’de öğrenciler devlet okullarında kendi dillerinde eğitim alamıyor ve İslami eğitim almaları imkânı bulamıyor. Dervişan Vakfı'nın bu bölgede yaptığı yetimhaneler bölge şartlarında gelişen medrese sisteminin bir devamı olarak hem barınma hem de eğitim ihtiyacını karşılıyor. Böylelikle yetimlere sahip çıkılırken Patanili Müslümanların yaşadığı ana dilde ve İslami eğitim sorununa çözüm üretilmiş oluyor. Benzer şekilde büyük deprem sonrası Pakistan’da inşa edilen yetimhaneler yetim kalan çocukları misyoner kuruluşların tasallutundan korumak amacı taşımaktaydı. Günümüzde eğitim merkezlerine dönüşmüş olan Dervişan Vakfı yetimhane ve kolejleri Pakistan’ın seçkin eğitim kurumları arasında sayılıyor.

20 yıldır iç savaşlarla boğuşan Somali’de 2013 yılında hayata geçen eğitim merkezi bünyesindeki okul, cami, yatakhane, sağlık merkezi ve oyun alanlarıyla 400’ü yatılı 1.500 öğrenciye hizmet verebiliyor. İç savaş sebebiyle eğitimi yarıda kalmış veya yoksulluk sebebiyle eğitim alamamış çocukların hayata kazandırılmasını hedefleyen eğitim merkezi ülkenin geleceği olan çocuklar için yapılmış büyük bir yatırım. Somali’de Dervişan Vakfı’nın çabalarıyla hayata geçen Tarım Okulu ise yetişkin öğrencilere meslek edindirme ve ülke ekonomisine katkıda bulunma amacı güdüyor.

Hâkim kültürün baskısıyla birlikte Nepal’de İslam adeta Mekke dönemini yaşıyor. Yeni Müslüman olan kadınlar kocaları tarafından evden kovularak terk ediliyor. Müslüman olur olmaz büyük zorluklara göğüs germek zorunda kalan insanlar sosyal hayattan dışlanıyor, işinden atılıyor. Buna rağmen imkânsızlıklar içerisinde mücadele eden Müslümanlar İslam’ı tebliğ etmeye çalışıyor. En büyük ihtiyaçları ise ibadethane, eğitim merkezi, yazılı kaynak, maddi ve manevi destek. Dervişan Vakfı, Nepal’in en büyük şehri ve başkenti Katmandu’da Müslümanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek büyük bir İslam merkezi kuruyor. Nepal İslam Merkezi tamamlandığında evlerinden kovulan insanlar için bir hicret yurdu, İslam’ı daha iyi öğrenebilmeleri için bir okul, kaynaklara ulaşabilecekleri bir kütüphane, ibadetlerini güvenle yapabilecekleri bir cami, sorunlarını konuşabilecekleri bir toplantı merkezi olma özelliğine sahip olacak.

Bağış yapmak istiyorum